Thu phát tín tín hiệu không dây

Bạn có
Thắc mắc?
Hãy liên hệ ngay
với Chúng tôi
 • SWIT 4904A SWIT 4904A
  79,378,200đ 81
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay vác vai, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 700m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9Ghz, giá pin Gold mount
  • Up to 2000' Line-of-Sight Range
  • 1 x Transmitter & 1 x Receiver
  • Transmits Up to 1080p/60
  • Uncompressed HDMI & 3G/HD/SD-SDI
  Mua Ngay
 • SWIT 4904S SWIT 4904S
  79,378,200đ 81
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay vác vai, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 700m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9Ghz, gá pin V- mount
  •  Professional WHDI (MIMO/OFDM) technology
  • Uncompressed 3G/HD/SD-SDI and HDMI
  •  2-ch SDI/HDMI embedded audio transmission
  •  700 meters (LOS) transmission distance
  •  Less than 1ms latency
  •  5.1-5.9GHz license-free operation frequency
  •  User configurable frequency bands
  •  Multicast – 1 transmitter to multi receivers
  •  Less than 63mW radio power
  •  AES 256bit encryption◆ V-mount / Gold Mount connections
  •  All-metal housing, durable
  •  Pure hardware connection; Plug and Play
  Mua Ngay
 • SWIT 4914 ( A ) SWIT 4914 ( A )
  79,378,200đ 81
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay vác vai, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 700m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9Ghz, bộ truyền gắn máy quay tùy chọn tùy chọn giá pin F/P/J/C/U/B/V/I, bộ nhận sử dụng gá pin Gold mount
  Mua Ngay
 • SWIT 4914 ( S ) SWIT 4914 ( S )
  79,378,200đ 81
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay vác vai, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 700m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9Ghz, bộ truyền gắn máy quay tùy chọn tùy chọn giá pin F/P/J/C/U/B/V/I, bộ nhận sử dụng gá pin V-mount
  Mua Ngay
 • SWIT S-4904P( A ) SWIT S-4904P( A )
  87,318,000đ 89
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay cầm tay, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 1000m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9 Ghz,  bộ truyền gắn máy quay tùy chọn gá pin F/P/J/C/U/B/V/I, bộ nhận sử dụng gá pin Gold mount
  Mua Ngay
 • SWIT S-4904P( S ) SWIT S-4904P( S )
  87,318,000đ 89
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay cầm tay, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 1000m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9 Ghz,  bộ truyền gắn máy quay tùy chọn gá pin F/P/J/C/U/B/V/I, bộ nhận sử dụng gá pin V-mount
  Mua Ngay
 • SWIT S-4904PA SWIT S-4904PA
  87,318,000đ 89
  • Bộ thu phát không dây 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 1000m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI, HDMI, tần số 5.1-5.9 Ghz, sử dụng gá pin Gold Mount
  Mua Ngay
 • SWIT S-4904PS SWIT S-4904PS
  87,318,000đ 89
  • Bộ thu phát không dây 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 1000m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI, HDMI, tần số 5.1-5.9 Ghz, sử dụng gá pin V- Mount
  Mua Ngay
 • SWIT S-4915FF SWIT S-4915FF
  59,538,600đ 61
  • Bộ thu phát không dây dùng cho máy quay vác vai, 3G-SDI không nén, khoảng cách truyền 150m, độ trễ <1ms, ngõ vào SDI,HDMI, tần số 5.1-5.9Ghz, Sừ dụng pin NP
  Mua Ngay
  loading